ББ Партнерс

ББ Партнерс специализира в консултиране и административно обслужване на български и чуждестранни фирми и индивидуални клиенти. Нашият екип от професионалисти предлага квалифицирани услуги свързани с всички бизнес процедури както и с управлението на инвестиционни проекти.

Предлагани Услуги:

Консултации и Проучване:
- Счетоводни, правни и търговски консултации;
- Анализ на бизнес процесите, планиране и контрол на инвестициите;
- Разработване на и консултиране относно проекти по еврофондовете и възобновяемите енергийни източници;
- Пазарни проучвания, определяне на таргет групи, създаване на конкурентноспособни предимства, бранд и маркетинг.

Управление и администрация:
- Регистрация на юридическо лице, изготвяне на правни документи, регистрация с държавните органи;
- Правни консултации, регистрация на адрес и дрyги;
- Преводачески услуги, подготовка, заверяване и обработка на документи, посредничество при легализация на документи, подготовка и организация на документи за тръжните процедури;
- Международни куриерски услуги за изпращане на сметки и друга информация, бизнес кореспонденция;
- Управление на проекти и фондове;
- Програми за обучение на човешки ресурси.

Счетоводство:
- Консултации за данъците и отстъпките за разходи;
- Подаване Годишна данъчна декларация;
- Плащане на данъци, банкови и административни разходи;
- Годишен счетоводен баланс за оценка на данък върху недвижимите имоти;
- Плащането на битови сметки (електричество, вода, кабелна телевизия) и застраховка.

Услуги, свързани с недвижими имоти:
- Куриерски услуги за изпращане на сметки и друга информация, свързани с вашата собственост;
- Пълно управление на недвижими имоти;
- Актуална информация за пазара на недвижими имоти, както и представяне оферти според сегмента.

Допълнителни услуги, поискани от клиента.