Следете BBPartners на

http://belgianbulgarianpartners.blogspot.com

Следете Beris Recruitment във Facebook

Келтик Проперти Мениджмънт е българска инвестиционна компания за частни и корпоративни инвеститори, създадена с цел да привлича инвеститори за България.

Фондация Кедър работи усилено, за да подобри живота на изоставените българчета с увреждания.

Демарко е ирландска компания, основана през април 2002 г. Това е професионална консултантска компания, предлагаща услуги в областта на инвестициите и правене на бизнес в България.