Белгия

Белгия, официално - Кралство Белгия, е федерална западноевропейска държава. Тя е член-учредител на Европейския съюз и е домакин на централата на ЕС, както и на няколко други големи международни организации като НАТО. Белгия е с площ от 30.528 кв.км (11 787 кв.мили) и с население от около 11 милиона души. Тъй като е разположена на културната граница между германските и латински народи в Европа, Белгия има две основни езикови групи: холандскоговорящи - най-вече фламандски, и френскоговорящи – предимно валонци. Двата най-големи района в Белгия са Фландрия на север, където се говори холандски, и южните части на Валония - на говорещите френски. В района на столицата Брюксел, официално двуезичен, се говори предимно френски - като този район е вклинен във Фламандската част. Малка немскоговоряща общност населява източната част на Валония. Езиковото разнообразие в Белгия и свързаните с това политически и културни конфликти са отразени в политическата история и в сложната система на управление. Белгийската силно глобализирана икономика и нейната транспортна инфраструктура са интегрирани с тези на другите европейски страни. Това, че е разположена в сърцето на високо индустриализиран район, допринася за обособяването на Белгия като15-тата в света търговска нация за 2007 година. Икономиката й се характеризира с висока производителност на работната сила, висок брутен национален продукт, и висок износ на глава от населението. Основният внос на Белгия са суровини, машини и оборудване, химикали, сурови диаманти, фармацевтични продукти, хранителни продукти, транспортно оборудване, петролни продукти. Основният износ са машини и оборудване, химикали, обработени диаманти, метали и метални изделия, хранителни продукти. Белгийската икономика е ориентирана главно към услугите, и показва двойнствена природа: динамична фламандска икономика и изоставаща валонска. Като един от членовете-основатели на Европейския съюз, Белгия твърдо подкрепя отворената икономика и разширяване правомощията на институциите на ЕС за интегриране икономиките на членовете му. От 1922 г. насам, съгласно Икономическия съюз между Белгия и Люксембург, двете страни представляват единен търговски пазар с митнически и валутен съюз.