За нас

ББ Партнерс помага на индивидуални и бизнес клиенти да реализират своите финансови цели чрез инвестиционни стратегии, разработени и управлявани в съответствие с уникалните нужди на всеки клиент.

Ние предлагаме обширен ресурс, към който да се обърнете по всяко време за ясна и разбираема информация, персонализирани съвети и съзнателно, дисциплинирано управление на всеки аспект от финансовия Ви живот. Сигурното бъдеще започва тук.

Нашата Mисия

Наша цел е да предлагаме ефективни решения за днешните сложни бизнес проблеми. Екипът ни от професионални консултанти работи като се съобразява с организацията и културата на клиента и предлага персонифицирани услуги, а не - "един размер за всички" подход както правят много от конкурентите ни.


Специфичните ни цели са:
- Водене бизнес според най-високите етични стандарти и принципи;
- Проектиране и предоставяне превъзходни услуги за управление на инвестициите и консултиране на физически лица, институции и пенсионни планове;
- Постигане на по-високи от средното ниво, коригирани според риска проценти на възвръщаемост в дългосрочен план;
- Защитаване и опазване капитала на клиента при понижаващи се пазари;
- Осигуряване точна, навременна и разбираема инвеститорска информация посредством най-съвременни технологии.